worship.jpg BeForMeg.no

BeForMeg.no er en tjeneste der du kan få forbønn for dine behov. Når du skriver inn dine behov og trykker på "send bønneemne", blir disse sendt på mail til Sentermenigheten i Asker. Menigheten vil så be for dine behov på sine bønnemøter.

Bønn er en mulighet vi har til å søke hjelp hos den allmektige Gud. Bibelen lærer oss at bønn til Gud må skje i Jesu Kristi navn. Gud elsker oss mennesker, og ønsker å møte våre behov. Vi kan selvfølgelig ikke garantere deg bønnesvar. Men mange kan vitne om at Gud har svart på underfullt vis!

Du kan be om det som du ønsker, det som er ditt behov for deg og dine. Ingenting er for lite, og ingenting er for stort!

Viktig beskjed: Dersom du vil be for noen andre enn deg selv, er det viktig å beholde denne eller disse personenes anonymitet. Ikke skriv fullt navn. Det er viktig at ikke personene som skal bli bedt for kan "spores". Er det egne behov du vil be om, står du selvfølgelig fri til å bruke fullt navn dersom du ønsker det.


Besøk gjerne menighetens hjemmesider:
Sentermenigheten